מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר תנ"ך חמ"ד
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

שולחן המפמ"ר היסטוריה ממלכתי

התנ"ך הוא ספר היסוד של עם ישראל – דבר האלוקים לעמו. התנ"ך מספר את סיפורן של דמויות מופת לאורן צועד העם היהודי מזה אלפי שנים, ותכניו מעצבים את חיי האומה – חוקיה, אמונותיה, שאיפותיה, תקוותיה והנהגותיה ביום חול ובמועד.

שיבת עם ישראל לארצו, ארץ התנ"ך, וחזרתו לבמת ההיסטוריה כעם, כמו גם הפיכת הלשון העברית לשפתו המדוברת, מאפשרים לעיין בהעמקה במסריו של התנ"ך לעם ישראל היושב על אדמתו, ומזמינים ללמוד ללמד ולקיים את דברי התנ"ך בארץ בה התרחשו רבים מסיפוריו.
הוראת התנ"ך בבתי הספר שואפת להיות חלק מתהליך המסירה של התנ"ך מדור לדור, ולהקנות ידע, ערכים, הזדהות ואהבה לספר הספרים בקרב התלמידים.

ד"ר איילת סיידלר
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) תנ"ך חמ"ד

חשוב לדעת

 • חברי ועדת המקצוע להוראת התנ"ך בחינוך הממלכתי דתי:

  • ד"ר רבקה רביב, מרצה לתנ"ך ומדריכה ארצית, יו"ר הועדה.
  • ד״ר איילת סיידלר, מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) תנ״ך בחמ"ד, מרכזת הועדה.
  • הרב איתן אייזמן, לשעבר מנהל וראש מוסדות צביה.
  • הרב איל ורד, מרצה לתנ"ך ומחשבה במכון מאיר ובמדרשה בבר – אילן.
  • ד״ר שוקי רייס, ראש החוג לתנ"ך במכללת הרצוג.
  • פרופ׳ ישראל רוזנסון, מרצה לתנך, לשעבר ראש המכללה המאוחדת אפרתה.
  • פרופ׳ מרים סקלרץ, ראש החוג למקרא במכללת חמדת הדרום.
  • גב׳ שרון רימון, מנהלת תוכן במיזם התנ"ך של הרצוג.
  • גב׳ אסתר גרוסברג, מורה לתנ״ך ומדריכה.
  • מר יאיר אפרתי, מורה לתנ״ך ומדריך.
  • הרב יאיר ליברמן, מורה לתנ״ך ומדריך ארצי.
  • גב׳ דורית דגורגר, מורה לתנ"ך ורכזת תנ"ך לשעבר מנהלת בית ספר.
  • גב׳ נעה דוקוב, מורה לתנ״ך ומדריכה.
  • גב׳ נעמה טורם, מורה לתנ"ך מדריכה מחוזית